Į krašto muziejų „Santaka“ po konservavimo ir restauravimo darbų sugrįžo TribunolasKovo 22, 2018

Į krašto muziejų „Santaka“ po konservavimo ir restauravimo darbų sugrįžo Tribunolas

Į Tauragės krašto muziejų „Santaka“ po 6 mėnesių konservavimo ir restauravimo darbų sugrįžo ilgai lauktas eksponatas – leidinys lenkų kalba „TRYBUNAŁ OBYWATELOM WIELKIEGO XIĘSTWA LITEWSKIEGO NA SEYMIE WARSZAWSKIM DANY Roku, Tyśiąnc Pięćset ośmdźieśiątego pierwszego“, išleistas 1693 m. Vilniuje.

 

Šis leidinys yra priedas prie III-čiojo Lietuvos Statuto. Be abejonės, eksponato vertė ženkliai kyla vien tik dėl to, kad jis yra sietinas su Lietuvos Statutu, kuris laikomas iškiliausiu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės paminklu, galiojusiu net tada, kai Lietuva buvo Carinės Rusijos sudėtyje (galiojo iki 1840 metų).

 

Šiame Statuto priede pateikiami 1581 m. Varšuvos Seimo Tribunolo nuostatai teisminių aktualijų tema. Priėmus šiuos nuostatus buvo baigtas bajoriškų teismų sistemos formavimo procesas, kurio pagrindinė pasekmė ta, kad monarchas neteko didelės dalies savo teisminių galių, o bajorų įtaka ypač išaugo. Lyginant su kitomis to meto valstybėmis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos bajorija išsikovojo vienus plačiausių teisminių įgaliojimų.

 

Leidinį konservavo ir restauravo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus restauratorė Kristina Lukoševičienė. Leidinio konservavimo ir restauravimo projektą finansavo Lietuvos Kultūros Taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

 

Šis eksponatas yra vienas seniausių ir reikšmingiausių mūsų muziejaus raštijos paminklų, taip pat bene vienintelis muziejaus eksponatas, atspindintis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, jau esančios Abiejų Tautų Respublikos sudėtyje, laikotarpį, todėl, be abejo, atsidurs naujai ruošiamoje muziejaus istorijos ekspozicijoje. Visus norinčiuosius šį leidinį išvysti iš arti, kviesime apsilankyti muziejaus atnaujintose ekspozicijose, kurių darbai turėtų baigtis šių metų pabaigoje.

 

 

 

Tauragės krašto muziejau „Santaka“ inform.

 

  • Į krašto muziejų „Santaka“ po konservavimo ir restauravimo darbų sugrįžo Tribunolas
  • Į krašto muziejų „Santaka“ po konservavimo ir restauravimo darbų sugrįžo Tribunolas
  • Į krašto muziejų „Santaka“ po konservavimo ir restauravimo darbų sugrįžo Tribunolas
+370 446 64060 Užduokite klausimą Klausyti internetu
Šiuo metu
Spaudos Radijo ir Televizijos fondas
ataskaita.taurage.lt
http://www.repulsus.lt/
Simkus
Pasivaikščiojimai po Mažąją Lietuvą“

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

Prenumeruoti