Įprasmintas kraštotyrininko Edmundo Mažrimo palikimas - išleista knygaGruodžio 16, 2023

Įprasmintas kraštotyrininko Edmundo Mažrimo palikimas - išleista knyga

Prieš 4 metus netekome Tauragės garbės piliečio, kraštotyrininko ir dailininko, šviesios atminties Edmundo Mažrimo. Tauragės kraštotyros draugija praėjusiais metais nutarė prasmingai išsaugoti jo surinktą informaciją apie Tauragės rajone buvusius ir kai kuriuos dar išlikusius dvarus - išleisti knygą „Tauragės krašto dvarų beieškant“.

Itin svarbus jo palikimas kraštui, tai 1987 m. bei 1993 m. vykdytos ekspedicijos po buvusius Tauragės krašto dvarus. Ekspedicijų metu kraštotyrininkas sukaupė informaciją apie 57 Tauragės krašte buvusius dvarus, jų lokaciją. Šių ekspedicijų metu užfiksuota dar labai svarbi informacija apie dingusius kaimus, gyvenvietes, sovietinius ūkius. Per ilgus darbo metus sukaupta daugybė istorinės medžiagos, fotografijų.

Knygos leidėjai mano, kad kita, šviesios atminties Edmundo Mažrimo aštuntoji knyga, būtų buvusi apie Tauragės krašto dvarus. Informacija gali pasirodyti sausoka, neišbaigta ir ne visai būdinga jo rašymo stiliui. Tačiau tikslas - pateikti tai, ką sukaupė ir nesuspėjo suguldyti į knygos puslapius Edmundas Mažrimas.

Pokalbis su Tauragės kraštotyros draugijos pirmininke Svetlana Jašinskiene ir draugijos nare Birute Jakubauskiene. Kalbino Viktorija Kairytė.

* * * * *

Edmundas Mažrimas Tauragės rajono savivaldybės Kultūros paveldo tarnyboje vyriausiojo specialisto pareigas 40 metų. Jis buvo ilgiausiai paminklosaugos srityje dirbęs specialistas visoje Lietuvoje. Dėl itin svaraus idėlio kultūros paveldo, istorijos, kraštotyros srityse jis buvo vertinamas. Įvairių sričių specialistai, mokslininkai vadovavosi jo patarimais, nuomone, pamokymai.

 

Jo iniciatyva indentifikuota buvusi valstybinė siena, veikusi nuo 1422 m. Melno taikos susitarimu. Jo pateiktais istorijos faktais, duomenimis vadovaujasi žinomi Lietuvos istorikai, keliautojų žinynų sudarytojai.

 

Nacionalinėje ir regiono spaudoje paskelbė per 300 įdomių straipsnių, daugiausia kraštotyrinėmis, istorinėmis temomis. Jis yra septynių knygų autorius (bendraautorius).

 

Apie Edmundo Mažrimo atliktus darbus liudija aukšti įvertinimai ir apdovanojimai: G. Petkevičaitės-Bitės medalis „Tarnaukime Lietuvai“,  Tauragės rajono garbės ženklas „Už nuopelnus Tauragės rajonui“, Tauragės Garbės piliečio vardas. Taip pat jis buvo Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos narys.

 

2019 m. gruodžio 16 dieną Edmundas Mažrimas iškeliavo Anapilin

 

Tikėtina, kad šviesiausios atminties Edmundo Mažrimo kita, aštuntoji knyga, būtų buvusi apie Tauragės krašto dvarus. Juolab, kad šia tema apie nėra nei vienos knygos ar kito leidinio, tik publikacijos laikraščiuose arba žurnaluose. Iš 57 buvusių dvarų, šiandieną į nekilnojamojo kultūros paveldo registrą įtraukti vos penki. Knygos informacija gali pasirodyti sausoka, neišbaigta ir ne visai būdinga krašotyrininko rašymo stiliui. Tačiau kraštotyros draugijos paruošto leidinio tikslas  - pateikti tai, ką sukaupė ir nesuspėjo suguldyti į knygos puslapius Edmundas Mažrimas.

 

Leidinys papildytas kraštotyros draugijos narės Irinos Sadauskienės įžvalgomis ir draugijos narės, Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliografės Laimos Pikčiūnienės sudaryta bibliografine rodykle „Tauragės krašto dvarai”. Ši iformacija suteiks galimybių surasti daugiau šaltinių apie Tauragės krašto dvarus. Tauragės kraštotyros draugija tęsia Edmundo Mažrimo pradėtus darbus ir Tauragės krašto istorijos aruodą papildo leidiniu „Tauragės krašto dvarų beieškant”.

Knygos „Tauragės krašto dvarų beieškant“ viršelis

 

Tauragės kraštotyros draugijos projektą „Tauragės krašto dvarų beieškant“ finansuoja  Kultūros paveldo departamentas  prie LR Kultūros ministerijos ir Tauragės rajono savivaldybė.

 

Tauragesradijas.lt inform./ Tauragės kraštotyros draugijos ir Romualdo Vaitkaus nuotr.

 

  • Įprasmintas kraštotyrininko Edmundo Mažrimo palikimas - išleista knyga
  • Įprasmintas kraštotyrininko Edmundo Mažrimo palikimas - išleista knyga
  • Įprasmintas kraštotyrininko Edmundo Mažrimo palikimas - išleista knyga
Užduokite klausimą Klausyti internetu
Šiuo metu
„Vakaro muzika“
dalyvaujamojo biudzeto projektams
gustin
Tauragės zžinios
www.tauragejazz.lt
renginiai
Spotify
Šilalės artojas
https://www.youtube.com/user/tauragesradijas/featured
https://play.google.com/store/search?q=taurages%20radijas&c=apps&hl=en

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

Prenumeruoti