Pagerbti Žemaitijos etninei kultūrai nusipelnę žmonėsGruodžio 8, 2022

Pagerbti Žemaitijos etninei kultūrai nusipelnę žmonės

Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba tęsia gražią tradiciją pagerbti Žemaitijos etninei kultūrai nusipelniusius žmones. Šiemet jau aštuntą kartą surengta iškilminga Žemaitijos tradicijų tyrinėtojų ir puoselėtojų pagerbimo šventė. Iškilmės įvyko gruodžio 7 dieną Tauragės krašto muziejuje.

 

Pagerbti ir įvertinti devyni Žemaitijos šviesuoliai:

* Tauragės kultūros centro Skaudvilės skyriaus kultūrinių renginių organizatorė, vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Instiliuks“ vadovė Rasa Bartkuvienė – už Skaudvilės krašto tradicijų išmanymą ir gebėjimą perduoti jaunajai kartai meilę etninei kultūrai;

 

* Ilgametė Skuodo rajono kultūros centro darbuotoja Virginija Žitkuvienė – už aktyvią kultūrinę ir meninę veiklą, kraštotyrinius darbus, Skuodo krašto istorinio palikimo garsinimą, etninę kultūrą stiprinančius renginius ir edukacijas;

 

* Tautodailininkė Marijona Striaukienė – už žemaičių liaudies meno tradicijų puoselėjimą, kulinarinio paveldo populiarinimą, žemaitiško identiteto stiprinimą;

 

* Tautodailininkė, Kuršėnų miesto Garbės pilietė Sigita Lukienė – už kraštotyrinę veiklą, už jėgas, skirtas kuriant Lauryno Ivinskio kalendorių ekspoziciją bei steigiant geriausio metų kalendoriaus Lauryno Ivinskio premiją;

 

- Knygos „Šviesybių namai“ autorė Sondra Vaišvilaitė – už Tauragės krašto liuteronų bendruomenės istorinės atminties perdavimą ir šeimos vertybių puoselėjimą;

 

* Tautodailininkas, medžio drožėjas Saulius Tamulis – už Žemaitijos medžio drožybos tradicijų puoselėjimą, senųjų žemaitiškų Užgavėnių kaukių populiarinimą bei kitas etninę kultūrą stiprinančias iniciatyvas;

 

* Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros docentė, folkloro ansamblių „Auksodis“ ir „Vėlingis“ vadovė Rūta Vildžiūnienė – už Žemaitijos muzikinio folkloro tyrimus bei rūpinimąsi šio krašto muzikinių tradicijų gyvybingumu;

 

* Tautodailininkas, mokytojas, sertifikuotas meistras Viktoras Raibužis – už Žemaitijos medžio drožybos tradicijų puoselėjimą ir sklaidą;

 

* Palangos moksleivių klubo vaikų folkloro ansamblio „Kikilis“ vadovė Diana Šeduikienė – už jaunosios kartos mokymą pažinti, saugoti ir vertinti protėvių palikimą.

 

Į Tauragės krašto muziejaus iškilmių salę susirinkusius Žemaitijos etninės kultūros puoselėtojus sveikino Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas, Žemaitijos – Tauragės, Skuodo, Plungės, Šiaulių – rajonų valdžios atstovai bei kultūrininkai. Sveikinimus ir padėkas lydėjo linkėjimai tęsti savo krašto etninės kultūros ir nematerialiojo kultūros paveldo puoselėjimo darbus kuriant savitą Žemaitijos veidą ir garsinant jos vardą.

 

Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba yra Etninės kultūros globos tarybos (Seimo patariamosios institucijos) padalinys, atliekantis eksperto ir patarėjo vaidmenį sprendžiant strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus. Žemaitijos regioninę tarybą sudaro Žemaitijoje veikiančių asociacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, susijusių su etninės kultūros globa ir plėtra, atstovai.

 

Etninės kultūros globos tarybos informacija

 

Užduokite klausimą Klausyti internetu
Šiuo metu
„Vakaro muzika“
dalyvaujamojo biudzeto projektams
gustin
Tauragės zžinios
www.tauragejazz.lt
renginiai
Spotify
Šilalės artojas
https://www.youtube.com/user/tauragesradijas/featured
https://play.google.com/store/search?q=taurages%20radijas&c=apps&hl=en

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

Prenumeruoti