Pavasaris – švarinimosi metas: dažniausiai pasitaikančios atliekų tvarkymo klaidos ir kaip jų išvengtiKovo 17, 2023

Pavasaris – švarinimosi metas: dažniausiai pasitaikančios atliekų tvarkymo klaidos ir kaip jų išvengti

Atšilus orams neretas gyventojas pradeda pavasarinį švarinimąsi, kurio metu iškyla nemažai klausimų, kaip teisingai elgtis su atliekomis. Tauragės rajono gyventojai atliekas privalo tvarkyti vadovaudamiesi Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-169 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

 

Šių taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų, administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

 

Tauragės rajono savivaldybės administracija, siekdama informuoti gyventojus kaip teisingai elgtis su atliekomis, parengė atmintinę su dažniausiai pasitaikančiais atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimais:

 

Atliekas reikia rūšiuoti jų susidarymo vietoje, kad būtų galima jas atskirai surinkti:

 • pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas (popierių ir kartoną, stiklą, plastikus, metalus, įskaitant iš šių medžiagų pagamintų pakuočių atliekas, kombinuotųjų pakuočių ir kitų pakuočių atliekas);
 • tekstilės atliekas;
 • pavojingąsias atliekas;
 • elektros ir elektroninės įrangos atliekas;
 • didelių gabaritų atliekas ir naudotas padangas;
 • statybos ir griovimo atliekas;
 • biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas.

 

Pakuočių atliekos, kitos antrinės žaliavos ir tekstilės atliekos talpinamos į joms skirtus konteinerius, pažymėtus: STIKLAS, PLASTIKAS, POPIERIUS, TEKSTILĖ.

 

Pavojingos atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, didelių gabaritų atliekos ir naudotos padangos bei statybos ir griovimo atliekos turi būti pristatytos į Tauragės didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę (DASA), esančią Paberžių g. 14 A, Tauragė. Komunalinių atliekų turėtojai į Tauragės DASA gali pristatyti ir pakartotiniam naudojimui tinkamas gaminių ir kitas atliekas (senus baldus, statybines medžiagas, dėvėtus drabužius ir pan.). Didžiosios, buityje susidarančios pavojingos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, 2 kartus per metus, iš Tauragės rajono gyventojų surenkamos apvažiavimo būdu. 2023 metų grafikas bus skelbiamas UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro internetinėje svetainėje.

 

Biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas komunalinių atliekų turėtojai, kurie turi galimybes ir pageidauja žaliąsias, maisto ir virtuvės ir (ar) kitas buitines atliekas kompostuoti, turi tai daryti kompostavimo dėžėje, savo privačioje valdoje specialiai tam skirtoje vietoje. Komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybių ar nepageidauja kompostuoti atliekų privačioje valdoje, atskirtas žaliąsias atliekas turi pristatyti į Tauragės žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę (ŽAKA), esančią Kaupių kaime (sąvartyno teritorijoje). Žaliosios atliekos iš Tauragės rajono gyventojų priimamos nemokamai. Biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų ar į kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų konteinerių aikštelėse.

 

Komunalinių atliekų turėtojams draudžiama:

 • išmesti atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose ir kitose tam neskirtose vietose bei palikti atliekas šalia konteinerių;
 • talpinti (mesti) atliekas į tam tikslui neskirtus konteinerius;
 • privačiose teritorijose susidariusias žaliąsias atliekas pernešti į bendro naudojimo teritorijas;
 • raustis konteineriuose, imti iš jų atliekas ir (ar) antrines žaliavas, įskaitant pakuočių atliekas;
 • užstatyti transporto priemonėmis komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ar stovėjimo vietų aptarnavimo zonas;
 • atliekas užkasti, vežti ir (ar) išmesti į laukus, miškus bei kitas tam neskirtas vietas;
 • į konteinerius mesti gruntą, gatvių, šaligatvių ir teritorijų valymo sąšlavas, degančias ar karštas atliekas (pvz., karštus pelenus), farmacines, medicinines atliekas bei kitas nekomunalines atliekas, buityje susidarančias pavojingąsias bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas; pilti į konteinerius chemines medžiagas, srutas, nuotekas bei skystas atliekas;
 • deginti atliekas, išskyrus sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas ne miestų ir miestelių teritorijose, kaip tai numato Aplinkos ministro patvirtinti Aplinkos apsaugos reikalavimai deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas.

 

Gražus, švarus, tvarkingas miestas ir rajonas – pagrindinis mūsų tikslas. Nelik abejingas, prisidėk ir Tu!

Naudingos nuorodos:

 • Tauragės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės ČIA.
 • Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės (DASA) priimamų atliekų sąrašas, normos ir įkainiai gyventojams ČIA.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 269 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1‑504 redakcija) „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo“ ČIA.

 

Pranešimas spaudai

Užduokite klausimą Klausyti internetu
Šiuo metu
„Vakaro muzika“
https://www.gustindecor.com
zaliasis regionas
lions
jazz
renginiai
Spaudos Radijo ir Televizijos fondas
Šilalės artojas
Spotify
https://www.youtube.com/user/tauragesradijas/featured
https://play.google.com/store/search?q=taurages%20radijas&c=apps&hl=en
taurage2023.lt

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

Prenumeruoti