Pro Memoria Pranas Rindokas-Jūrininkas (1930-2023)Kovo 23, 2023

Pro Memoria Pranas Rindokas-Jūrininkas (1930-2023)

Netekome dar vieno narsaus, atkaklaus, Lietuvą mylinčio, mūsų tautos tragedijos liudininko.
Pranas Rindokas – pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvis, tremtinys, politinis kalinys, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Tauragės tarybos narys ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tauragės skyriaus ilgametis pirmininkas, ilgametis „Tremtinio“ choro narys. Tremties ir rezistencijos muziejaus (anksčiau vadinosi Kovų ir kančių istorijos muziejus) iniciatorius ir įkūrėjas, už ką Pranui ypatingai dėkingas Tauragės krašto muziejus „Santaka“. „Mes kaliniai, kalbėdavome, kad jei įvyktų toks stebuklas ir Lietuva taptų laisva, tai čia, Šubertinėje, būtinai reikėtų įrengti kančių muziejų“ (P. Rindokas).
 
Nuo 1946 m. Pranas palaikė ryšį su partizanais: perrašinėjo dokumentus, klijuodavo lapelius. Gavo Jūrininko slapyvardį, kaip pats teigė – „gal todėl, kad per Jūrą partizanus perkeldavau valtimi“. Atliko žvalgybos ir ryšininko pareigas. Priklausė Kęstučio apygardai, Pušies rinktinei, Jūros-Žalgirio būriui, dalyvavo pogrindinėje veikloje Šilalės, Šilutės ir Tauragės rajonuose. 1951 m. kartu su kitais rezervinio būrio partizanais buvo išduotas. Rusų karininkų buvo žiauriai kankinamas ir tardomas Šilalės NKVD kalėjime, Tauragės „Šubertinėje“. Tauragėje išgirdo ir nuosprendį – 25 metai griežto lagerio režimo ir penkeri metai tremties. Bausmės atlikimo vieta – Vorkutos lageriai.
Represijos buvo nutrauktos 1956 m. Pasibaigus represijoms grįžo į Lietuvą.
 
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ kolektyvas ypač dėkingas Pranui už Tremties ir rezistencijos muziejaus kieme jo iniciatyva, įamžinant Lietuvos laisvės gynėjų atminimą, pastatytą memorialą. Šiandien jis Laisvos Lietuvos kartai primins ir patį kūrėją: jo drąsą, jo ryžtą, jo žemaitišką būdą, jo meilę Tėvynei.
 
Tauragės krašto muziejaus "Santaka" inform.
+370 446 64060 Užduokite klausimą Klausyti internetu
Šiuo metu
Kultūros publicistinės laidos „Ant rubežiaus“
Spaudos Radijo ir Televizijos fondas
renginiai
lions
www.tauragejazz.lt
https://www.youtube.com/user/tauragesradijas/featured
https://play.google.com/store/search?q=taurages%20radijas&c=apps&hl=en
https://www.gustindecor.com
Šilalės artojas
https://taurage2023.lt/renginiai/taurages-miesto-svente/
Spotify
jazz

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

Prenumeruoti