Šilalės kultūros centrui - Kultūros ministerijos premijaRugsėjo 21, 2023

Šilalės kultūros centrui - Kultūros ministerijos premija

Kultūros ministro įsakymu paskirtos Kultūros centrų premijos už pastarųjų penkerių metų aktyvią ir kryptingą veiklą.

Už mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą premija skiriama Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui.

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ premijuojamas už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, bei už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą.

Už vietos kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą premija skiriama Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui.

Įsigaliojus naujai Kultūros centrų įstatymo redakcijai, atsisakyta kultūros centrų skirstymo į kategorijas, o atitinkamai pakeisti Kultūros centrų  premijų skyrimo nuostatai numato premijavimą trijose atskirose srityse.

Šiomis premijomis siekiama skatinti kūrybingą ir efektyvią kultūros centrų veiklą, įvertinant savivaldybių ir kitų kultūros centrų pasiekimus, jų sukuriamas ir teikiamas kultūros paslaugas visuomenei. Kasmet skiriamos trys premijos. Vienos premijos dydis – 70 bazinių socialinių išmokų (BSI).

 

Pranešimas spaudas / Kultūros ministerijos inform.

Lietuvos nacionalinis kultūros centro nuotr.

Užduokite klausimą Klausyti internetu
Šiuo metu
Kredito unija
Tauragės zžinios
http://www.moto-way.lt/
www.tauragejazz.lt
Šilalės artojas
renginiai
https://www.youtube.com/user/tauragesradijas/featured
Spotify
lions
https://play.google.com/store/search?q=taurages%20radijas&c=apps&hl=en
Komercinė fotografija
Lietuvos Regioninių Radijo Stočių Asociacija

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

Prenumeruoti