Tauragės rajono taryba patvirtino rekordinį 2023 metų biudžetąVasario 3, 2023

Tauragės rajono taryba patvirtino rekordinį 2023 metų biudžetą

Vasario 1 dieną Tauragės rajono taryba patvirtino vieną svarbiausių Savivaldybės dokumentų – Savivaldybės 2023 metų biudžeto projektą. Šiais metais Savivaldybės biudžetą sudaro 79,79 mln. eurų, tai yra  16,2 mln. eurų daugiau nei praėjusiais metais.

 

2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto projektas sudarytas pagal Tauragės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą, savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktus sąmatų projektus bei biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas prognozes taip pat ministerijų įsakymus, nutarimus, potvarkius bei raštus, kurių pagrindu yra nurodyta tikslinių dotacijų ir valstybės investicijų paskirstytos lėšos.

 

Pasak Tauragės rajono savivaldybės Finansų skyriaus vedėjo Igno Kymanto, didžiausias biudžeto planavimo iššūkis buvo įvertinti ir suplanuoti biudžetinių įstaigų prekių ir paslaugų, komunalines, transporto ir kitas išlaidas, įvertinti ženkliai išaugusių socialinių išmokų poreikį.

Pastebima, kad per penkerius metus Savivaldybės biudžetas išaugo dvigubai, augimas ypač didėjo paskutinius keletą metų.

 

 „Augimą lemia trys pagrindiniai finansavimo šaltiniai: didėja planuojamos dotacijos iš Europos sąjungos, šiemet jų planuojama beveik 3 kartus daugiau nei praėjusiais metais, taip pat auga savarankiškųjų funkcijų finansavimas, kurį didina prognozuojamas gyventojo pajamų mokesčių surinkimas, taip pat 2023 metais 13,4 procentais didėja ir tikslinės dotacijos iš valstybes biudžeto“,– sako I. Kymantas.

 

Biudžeto sudarymas

Beveik pusę Savivaldybės biudžeto (apie 40 mln. eurų) susideda iš gyventojų pajamų, žemės, nekilnojamo turto, aplinkos teršimo, gamtos išteklių mokesčių, rinkliavos už atliekų tvarkymą, nuomos mokesčio už valstybinę žemę. Be mokesčių kita dalis biudžeto pajamų yra Savivaldybės biudžeto dotacijos, kurių pirminis šaltinis yra valstybės biudžetui sumokami kiti mokesčiai, tokie kaip pridėtinės vertės mokestis ar akcizai.

 

Valstybės biudžeto dotacijos sudaro apie 29 proc. biudžeto, kurių paskirtis yra tikslinė – didžioji dalis yra nukreipta pedagogų darbo užmokesčiui ir valstybinių funkcijų finansavimui. Be pagrindinių pajamų, dotacijų ir mokesčių Savivaldybė gauna pajamas už suteiktas paslaugas, turto pardavimą ar Europos sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšas.

 

Biudžeto paskirstymas

Didžiausia Savivaldybės biudžeto dalis, net 37 proc., t.y. 30 mln. eurų yra skiriama švietimui, antra pagal dydį sritis, siekianti 12 mln. eurų – socialinė apsauga, trečia pagal dydį sritis, siekianti 11,34 mln. eurų – infrastruktūra.

 

„Vienas iš reikšmingiausių biudžeto padidėjimų atsispindės gatvių tvarkymo srityje. Iš Savivaldybės biudžeto šiai sričiai yra numatyta 1,1 mln. eurų, tai yra dvigubai daugiau nei praėjusiais metais“, sako Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė.

 

Mažiausiai lėšų skiriama sveikatos apsaugai (0,58 mln. eurų) ir miesto saugumui (1,05 mln. eurų), tačiau tai nereiškia, kad Savivaldybė šioms sritims skiria mažiau dėmesio. Minėtų sričių biudžeto išlaidos nėra įtrauktos į savivaldybių biudžetus.

 

Numatyti projektai

Švietimo srityje Savivaldybė ir toliau tęs tradiciją moksleivius aprūpinti būtiniausiomis mokymo(si) priemonėmis, teiks mokinių pažangumo premijas, tęs švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimo projektus, užtikrins mokyklų dalyvaujamąjį biudžetą.

 

Sporto ir kultūros srityje atsispindės Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė renginiai, vaikų žaidimų aikštelių, kino salės įrengimas, bendruomenių ir kitų organizacijų rėmimas.

 

Aplinkos apsaugos srityje ir toliau bus vykdoma atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, neutralaus poveikio klimatui priemonių įgyvendinimas. Socialinė apsaugos srityje Savivaldybė užtikrins nemokamą viešąjį transportą, studentų rėmimą, vienkartinių pašalpų, socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą.

 

Infrastruktūros gerinimo srityje – Tauragės miesto pietinio aplinkkelio statyba, gatvių asfaltavimas, pėsčiųjų ir dviračių takų remontas bei plėtra, darnaus judumo priemonių diegimas ir kita.

 

 • Tauragės rajono taryba patvirtino rekordinį 2023 metų biudžetą
 • Tauragės rajono taryba patvirtino rekordinį 2023 metų biudžetą
 • Tauragės rajono taryba patvirtino rekordinį 2023 metų biudžetą
 • Tauragės rajono taryba patvirtino rekordinį 2023 metų biudžetą
 • Tauragės rajono taryba patvirtino rekordinį 2023 metų biudžetą
 • Tauragės rajono taryba patvirtino rekordinį 2023 metų biudžetą
 • Tauragės rajono taryba patvirtino rekordinį 2023 metų biudžetą
 • Tauragės rajono taryba patvirtino rekordinį 2023 metų biudžetą
 • Tauragės rajono taryba patvirtino rekordinį 2023 metų biudžetą
 • Tauragės rajono taryba patvirtino rekordinį 2023 metų biudžetą
 • Tauragės rajono taryba patvirtino rekordinį 2023 metų biudžetą
 • Tauragės rajono taryba patvirtino rekordinį 2023 metų biudžetą

Pranešimas spaudai

Užduokite klausimą Klausyti internetu
Šiuo metu
Laida jaunimui „Nuo Jūros iki …Zumpės“
Naujametinis koncertas
https://www.gustindecor.com
renginiai
Spotify
lions
jazz
https://www.youtube.com/user/tauragesradijas/featured
Šilalės artojas
https://play.google.com/store/search?q=taurages%20radijas&c=apps&hl=en
taurage2023.lt

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

Prenumeruoti